Το ΚΕΚ EDIS.I.NET A.E. πέραν του χώρου της έδρας στην Αθήνα, διαθέτει πιστοποιημένους χώρους εκπαίδευσης εμβαδού 745 τ.μ., στην Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τα Γιαννιτσά, δυναμικότητας 218 ατόμων. Αναλυτικά: 9 πιστοποιημένα εργαστήρια πληροφορικής, δυναμικότητας 218 ατόμων, εξοπλισμένα με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Διαθέτει Software
 

 • Πληροφοριακό σύστημα Argus – ERP
 • Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet.
 • Λειτουργικό Σύστημα σταθμών εργασίας.
 • Λειτουργικό Σύστημα εξυπηρετητή (server).
 • Λογισμικό εφαρμογών γραφείου.
 • Λογισμικό πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Internet.

 

 1. Ηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό: DVD και αντιγραφικό, MLS TALK WRITE, SKYPE – INTERNET PHONE, READ PLEASE, MS FRONTPAGE 2003, T.V., Video, Video Projector, Overhead projector, Slide projector, Scanner, Διαφανοσκόπιο, Flip chart, Φωτοτυπικά, εκτυπωτές
 2. Εξοπλισμός εργαστηρίων πληροφορικής
  • 120 Multimedia Η/Υ με επεξεργαστή Pentium IV, συχνότητας λειτουργίας στα 3.000MHz, έγχρωμες οθόνες NEC LCD 17”, μνήμη 480 ΜΒ Ram και σκληρό δίσκο 80GB.
  • Eσωτερικό δίκτυο 100MBit.
  • Πρόσβαση στο Internet με ταχύτητα σύνδεσης 384Mbps.

 

Μέσα ποιοτικού ελέγχου του τεχνικού εξοπλισμού

 
Διενεργείται τακτικός έλεγχος του τεχνικού εξοπλισμού και τηρείται ημερολόγιο εργασιών (επισκευών)

Υπεύθυνος για τους τακτικούς ελέγχους και την τήρηση του ημερολογίου είναι ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού.

Διενεργούνται έκτακτοι έλεγχοι πριν την έναρξη κάθε προγράμματος, όπου ελέγχεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον ως προς:

 • Τη συμβατότητα του φυσικού χώρου υλοποίησης του προγράμματος με τα τεχνικά εκπαιδευτικά μέσα
 • Την επάρκειά του
 • Την ποιότητα
 • Την καταλληλότητα

 
Υπεύθυνος για τους έκτακτους ελέγχους είναι ο συντονιστής του προγράμματος , σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνος και τους Εκπαιδευτές

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone