Τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους νέους από 18 έως 24 ετών

Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης στους τομείς α) Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ, β) λιανικού εμπορίου, γ)  Εξαγωγικού Εμπορίου που αφορούν…

Περισσότερα

“Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση”

Πρόγραμμα Ανέργων από 29 έως 64 ετών του ΟΑΕΔ με τίτλο: “Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με  Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση”…

Περισσότερα