1ea7f5a9a4c2cff89bdaf4345ce21325_XL

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  6328 ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ

Προκηρύσσεται άμεσα ο α΄ κύκλος   της  κοινωφελούς εργασίας,  απασχόλησης  8 μηνών σε 34 δήμους για 6328  θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Η υποβολή των αιτήσεων  από ενδιαφερόμενους – ανέργους, ξεκινάει με την προκήρυξη,  στις 23 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι οι επιλεγέντες να ξεκινήσουν την εργασία στα μέσα του Οκτωβρίου.

Οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης που εμπεριέχονται στην προκήρυξη είναι :

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο  ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν 1 μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες και σε 1 Δήμο.

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει  8μηνη απασχόληση,  κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων.

 1. Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούνσε ειδικότητες  διοικητικού και  οικονομικού  προσωπικού , ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας , βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού , οικοδόμων , οδηγών και γενικών καθηκόντων.                           Θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.Το μισθολογικό κόστος για τον κάθε ωφελούμενο ηλικίας 25 ετών και άνω  αντιστοιχεί σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως και για τον  ωφελούμενο  ηλικίας κάτω των 25 ετών αντιστοιχεί σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως.
 2. .Η κατάρτιση είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 επίπεδα : στοιχειώδεις , βασικές και προχωρημένες γνώσεις του προγράμματος Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διάρκειας 120 ωρών.

Για πρώτη φορά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δίνουν την δυνατότητα στον άνεργο να βελτιώσει το βιογραφικό του, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες επανένταξης του στην αγορά εργασίας.

Αν ο ωφελούμενος δεν επιλέξει πρόγραμμα κατάρτισης, τότε θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

 1. Η μοριοδότηση γίνεται με κριτήρια τους μήνες ανεργίας, ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία,  την οικογενειακή κατάσταση (ανεργία του/της συζύγου, ανήλικα τέκνα, προστατευόμενα μέλη), την εντοπιότητα, τυχόν  αναπηρία.
 2. Δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης

– Κωδικοί Συστήματος ΟΑΕΔ

-ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.

-ΑΦΜ ανέργου

-ΑΦΜ συζύγου

-Κάρτα ανεργίας συζύγου

Η EDISINET ΑΕ – Σύμβουλοι  Απασχόλησης και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης,  παρέχει σε όλους εσάς που επιλέξετε την συνεργασία μαζί μας, στο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Την έγκαιρη συνυποβολή την αίτηση σας, έγκυρα χωρίς τον κίνδυνο λάθους.
 • Τη μοριοδότηση της αίτηση σας άμεσα, ώστε να γνωρίζετε τις πιθανότητες που έχετε να επιλεχθείτε στο πρόγραμμα.
 • Την εκτύπωση του Αριθμού Πρωτοκόλλου της κατάθεσης της αίτησης σας, με τον οποίον θα δείτε εάν επιλεχθήκατε στον πίνακα του ΟΑΕΔ.
 • Σας ενημερώσουμε για όλα τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν και μπορείτε να ενταχθείτε, αξιοποιώντας έτσι όλες τις ευκαιρίες και για τα οποία μπορούμε να συνυποβάλλουμε  την αίτηση σας.
 • Σας βοηθάμε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία επίπεδα (στοιχειώδεις , βασικές και προχωρημένες γνώσεις του προγράμματος Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), που παρέχεται  στη δράση Κοινωφελή Εργασία, και να πιστοποιηθείτε.
 • Σας πληροφορούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών κατάρτισης που προσφέρουμε και για τις οποίες θα θέλαμε να μας επιλέξετε.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Συμβούλων Απασχόλησης του ΚΕΚ EDISINET Α.Ε.

ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη

Tηλέφωνο: 2310 511344, 2310 537478

Fax: 2310 500246

Email: thessaloniki@edisinet.gr

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone