Για το Νέο Voucher 25 – 29 ετών του 2014 που αναμένεται η προκήρυξη του τέλη Ιουλίου, πρέπει να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:

  •  Να συμπληρώσεις τη Αίτηση Συμμετοχής που είναι εδώ.  Η ομάδα μας θα καταθέσει την αίτηση σου, καταχωρώντας την στο σύστημα έγκαιρα και έγκυρα χωρίς λάθη.
  • Να επικοινωνήσεις και να επισκεφτείς τα γραφεία του ΚΕΚ EDISINET Α.Ε. προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα.
  • Θα έχεις την δυνατότητα μαζί με τους συμβούλους μας, Κατάρτισης & Απασχόλησης να διερευνήσεις το επαγγελματικού σου προφίλ και τις ειδικότητες που απορρέουν από αυτό και να επιλέξεις το αντικείμενο κατάρτισης που θα εκπαιδευτείς.
  • Θα λάβεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που συνάδουν με το επαγγελματικό σου προφίλ και θα βοηθηθείς να επιλέξεις την επιχείρηση που θα κάνεις την πρακτική σου άσκηση, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες της προοπτικής απασχόλησης σου με πρόσληψη, μετά την λήξη της πρακτικής.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone