Το Κ.Ε.Κ. .EDIS.I.NET A.E. είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας (κωδικός 5879-06), σε όλα τα θεματικά πεδία. Η εταιρεία έχει έδρα στην Αθήνα και κεντρική δομή στην Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει πιστοποιημένους χώρους εκπαίδευσης εμβαδού 800 τ.μ., στην Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τα Γιαννιτσά, δυναμικότητας 218 ατόμων. 9 πιστοποιημένα εργαστήρια πληροφορικής, εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

 • Διαθέτει Πληροφοριακό σύστημα Argus – ERP
 • Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet.
 • Λειτουργικό Σύστημα σταθμών εργασίας.
 • Λειτουργικό Σύστημα εξυπηρετητή (server).
 • Λογισμικό εφαρμογών γραφείου.
 • Λογισμικό πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών Internet.

 

Στελεχώνεται από αξιόπιστο επιτελείο διοικητικών & επιστημονικών συνεργατών με γνώση και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και η όλη οργάνωση της εκπαίδευσης είναι ανθρωποκεντρική.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
  • ανέργων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων
  • ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας
  • εκπαίδευσηςεκπαιδευτών
  • ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και προώθησης στην αγορά εργασίας
 • Εκπόνηση ερευνών και μελετών για εκπαιδευτικές ανάγκες και της ζήτησης αγοράς εργασίας
 • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων
 • Υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

 

Η εταιρία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταίρων και συνεργατών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της, έχει εξασφαλίσει άρτια συνεργασία και αποτελέσματα.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Περισσότερες από 3000 επιχειρήσεις έχουν δηλώσει πρόθεση συνεργασίας προσφέροντας πάνω από 5000 θέσεις εργασίας.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone