• Θα κληθείτε από το ΚΠΑ του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκετε, για να παραλάβετε το παραπεμπτικό για την εργασιακή σας ένταξη στους δήμους που επιλεχθήκατε.
  •   Σε ενημερώνουμε ότι μπορείς την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε βδομάδας, δηλαδή την  Παρασκευή, να κάνεις κατάρτιση στο αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας διάρκειας 120 ωρών, σε ένα από τα 3 επίπεδα : στοιχειώδες , βασικό και προχωρημένο.
  • Αν δεν επιλέξετε την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης, τότε θα εργάζεστε και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας.
  • Για πρώτη φορά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δίνουν στον άνεργο την δυνατότητα να βελτιώσει τις γνώσεις του, ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητες επανένταξης του στην αγορά εργασίας.
  • Δηλώστε στον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης και επιλέξτε το ΚΕΚ  EDISINET ΑΕ.
  • Η ΕDISINET AE σας προσφέρει tablet με το εκπαιδευτικό υλικό.
  • Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα πληροφορικής.
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone