Σε συνεργασία με το  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης “ΑΠΟΨΗ” και την EDISINET ΑΕ μέλος του ομίλου υλοποιεί  προγράμματα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 160 ωρών.

Αναλυτικά για τα προγράμματα.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της επάρκειας τους στην εκπαίδευση ομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας οι εκπαιδευόμενοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Οι δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας θα πραγματοποιούνται από επιστημονικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 140 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), 12 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις σε εγκαταστάσεις της EDISINET AE, 8 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.

 

Σε ποιους απευθύνεται – Προϋποθέσεις Εγγραφής

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία στο Διαδίκτυο όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα.

 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

 

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

 

EDISINET AE Θεσσαλονίκη Χ.Πίψου 16

Δηλώσεις συμμετοχής, τηλ. 2310537478 – 511344  EDISINET ΑΕ, αιτήσεις συμμετοχής εδώ.

Συμπληρώστε την αίτηση για δήλωση επιθυμίας συμμετοχής σας στο νέο Πρόγραμμα

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

*Επώνυμο:

*Όνομα:

*Όνομα πατρός:

*Email:

Τηλέφωνο (σταθερό):

*Κινητό τηλέφωνο:

Οδός:

Αριθμός:

*Δήμος:

Τ.Κ.:

*Εκπαιδευτικό επίπεδο:

*Εκπαιδευτικό επίπεδο:

*Επάγγελμα:

Αντικείμενο :

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης – On Line Συναντήσεων
(Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Δια Ζώσης Συναντήσεων) (Θεσσαλονίκη)

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Ημερολόγιο
Έναρξη 10ου ΤμήματοςΑσύγχρονη εκπαίδευσηΣπόνδυλος 1 28/02/2018 – 08/03/2018
1η Δια Ζώσης Συνάντηση 03/03/2018ώρες 12:00 – 16:00
2η Δια Ζώσης Συνάντηση 04/03/2018ώρες 10:00-14:00
Ασύγχρονη εκπαίδευσηΣπόνδυλος 2, Σπόνδυλος 3, Σπόνδυλος 4 09/03/2018 – 15/03/2018
1η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) 14/03/2018ώρες 18:00 – 19:30
2η  Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) 20/03/2018ώρες 18:00 – 19:30
Σπόνδυλος 6 και Σπόνδυλος 7 16/03/2018 – 25/03/2018
3η Συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) 27/03/2018ώρες 18:00 – 19:30
Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Σπόνδυλος8, και Σπόνδυλος 9
26/03/2018 – 03/04/2018
Σπόνδυλος 5, Σπόνδυλος 10 04/04/2018 – 15/04/2018
3η Δια Ζώσης Συνάντηση Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας 14 – 15/04/2018ώρες 12:00 – 18:00
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone