• Αφορά απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ,ΤΕΙ

 • Η υποβολή αιτήσεων και η αποστολή δικαιολογητικών λήγει 28/02/2018

 

Προβλέπεται επίδομα 1471,60€ (περιλαμβάνονται οι φορολογικές κρατήσεις). Η καταβολή του προϋποθέτει την ολοκλήρωση όλων των φάσεων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Συμβουλευτική
 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ώρες στο ΚΕΚ EDISINET
 • Πρακτική 260 ώρες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

 

Δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, πτυχίου ΑΕΙ–ΤΕΙ ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) ή βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
 • ΑΜΚΑ και ΑΜΙΚΑ σε έντυπη μορφή
 • ΙΒΑΝ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης κάρτας ανεργίας (εκτυπώνεται με τους κωδικούς του ΟΑΕΔ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Διαμορφώνεται και υπογράφεται στο ΚΕΚ)

Επικοινωνήστε μαζί μας, στα παρακάτω τηλέφωνα, για να συνεργαστούμε για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών σας ή συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη

Tηλέφωνο: 2310 511344, 2310 537478

Fax: 2310 500246

Email: thessaloniki@edisinet.gr

7ης Μεραρχίας 89Β , Καβάλα 65403

Tηλέφωνο: 2510 247681, 2510 247682

Fax: 2510 247683

Email: kavala@edisinet.gr

Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100

Tηλέφωνο: 23820 83740, 23820 21002

Fax: 23820 83740

Email: giannitsa@edisinet.gr

 

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το τηλέφωνο σας(απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ηλικία (απαραίτητο)

Τόπος διαμονής(απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone