Υλοποιείται μια νέα πρωτοβουλία από το  για την καινοτομία, που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και επιχειρήσεων.
Η Πρωτοβουλία αυτή στηρίζει την εδραίωση μόνιμων μηχανισμών παραγωγής καινοτομίας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, ενισχύοντας την επιχειρηματική της ανάπτυξη και τη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
Επιμόρφωση στελεχών διάρκειας 50 ωρών, για την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών παραγωγικής, εμπορικής, λειτουργικής και οργανωσιακής καινοτομίας.
Ενδεικτική θεματολογία:
• Διαφορετικοί τύποι καινοτομίας και η επίδρασή τους στα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετούνται
• Η καινοτομία προϊόντων/υπηρεσιών, η καινοτομία διαδικασιών, η εμπορική καινοτομία και η καινοτομία οργάνωσης.
• Ανθρώπινο δυναμικό και η σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων καινοτομίας – ο ρόλος του Innovation Expert.
• Μοντέλα δικτύωσης και συνεργασίας (innovation clusters, open innovation, κλπ.).
• Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση.
• Διοίκηση καινοτομίας στην επιχείρηση και αξιολόγηση της καινοτομικής επίδοσης.
• Το Πλάνο Καινοτομίας – η σημασία του και βασικά στάδια ανάπτυξης.
• Πολιτικές προώθησης της καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Πηγές και προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας σε επιχειρήσεις
Συμβουλευτική υποστήριξη διάρκειας 35 ωρών ανά ομάδα στελεχών κάθε επιχείρησης, από εξειδικευμένους συμβούλους για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός πλάνου καινοτομίας αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση.
Δικτύωση στελεχών και επιχειρήσεων με φορείς και εμπειρογνώμονες καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην Πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» μπορούν να ενταχθούν, δωρεάν, στελέχη από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου κλάδου, που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και Πέλλα.
Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή από 2-3 απασχολούμενα στελέχη ανά επιχείρηση και να απασχολούνται κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 5 άτοµα προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Καινοτομίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους εδώ

Αίτηση Συμμετοχής

  • Συμπληρώστε το Αρχείο excel (Αίτηση Συμμετοχής) και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας.                                                             (Το όνομα του αρχείου προτείνεται να είναι το ονοματεπώνυμό σας).
  • Αποστείλετε το αρχείο με email στις παρακάτω διευθύνσεις:
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  thessaloniki@edisinet.gr 
  • ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ     giannitsa@edisinet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε στα παρακάτω τηλέφωνα: 

Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη

Tηλέφωνο: 2310 511344, 2310 537478

Fax: 2310 500246

Email: thessaloniki@edisinet.gr

Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100

Tηλέφωνο: 23820 83740, 23820 21002

Fax: 23820 83740

Email: giannitsa@edisinet.gr

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone