Η αποτελεσματική και άμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Νέα Τεχνολογία συνιστά την άμεση προτεραιότητα κάθε οργανισμού και επιχείρησης που επιθυμεί να πρωτοπορεί στον τομέα απασχόλησης του…

Η παροχή καινοτόμων προϊόντων και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Για αυτό τον λόγο, η σχέσεις μας με τους πελάτες μας διέπονται συνεχή στήριξη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση…


Άνθρωπος

Κάθε λύση που προτείνεται από την E.DIS.I.NET διαρθρώνεται γύρω από τον άνθρωπο….

Τεχνολογία

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία αποτελεί τον δεύτερο βασικό μας μεθοδολογικό άξονα…

Απασχολούμενο προσωπικό

Η εταιρεία στελεχώνεται από επιτελείο επιστημόνων, μονίμων και εξωτερικών συνεργατών με γνώση και μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων…

Το Κ.Ε.Κ. .EDIS.I.NET A.E. είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας (κωδικός 5879-06), σε όλα τα θεματικά πεδία…

Το ΚΕΚ EDIS.I.NET A.E. πέραν του χώρου της έδρας στην Αθήνα, διαθέτει πιστοποιημένους χώρους εκπαίδευσης εμβαδού 745 τ.μ., στην Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τα Γιαννιτσά, δυναμικότητας 218 ατόμων…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone