“Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση”

Πρόγραμμα Ανέργων από 29 έως 64 ετών του ΟΑΕΔ με τίτλο: “Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με  Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση”…

Περισσότερα