Συμπληρώστε την αίτηση για δήλωση επιθυμίας συμμετοχής σας στο νέο Voucher

Εισαγωγή ΚΑΥΑΣ:

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

*Επώνυμο:

*Όνομα:

*Όνομα πατρός:

*Ημερομηνία γέννησης (μέρα / μήνας / έτος):

*Ένταξη σε Ειδική Ομάδα του Πληθυσμού:

*Αριθμ. Δελτ. Ταυτοτ. / Διαβατηρίου:

*ΑΜΚΑ:

*Α.Φ.Μ.:

*ΔΟΥ:

*Αριθ. Κάρτας ΟΑΕΔ:

Ο αριθμός δελτίου ανεργίας,χωρίς κενούς χαρακτήρες, μόνο ψηφία. Δείτε το παράδειγμα της εικόνας.

*Ημ/νια έκδοσης κάρτας ΟΑΕΔ:

*Οδός:

*Αριθμός:

*Δήμος:

*Τ.Κ.:

Τηλέφωνο (σταθερό):

*Κινητό τηλέφωνο:

*Email:

Πόλη που θέλεις να καταρτισθείς :

*Εκπαιδευτικό επίπεδο:

*Πιστοποίηση ΟΕΚΚ:

*Ειδικότητα:

Ημ/νία κτήσης πτυχίου (μέρα / μήνας /έτος) [αφορά σε αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ]:

Βαθμός Πτυχίου [αφορά σε αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ]:  <=6,49 6,50 – 8,49 >=8,50

Μεταπτυχιακός τίτλος [αφορά σε αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ]:

Πιστοποιητικό 1ης ξένης γλώσσας:

Πιστοποιητικό 2ης ξένης γλώσσας :

*Πιστοποιητικό Η/Υ (σε τουλάχιστον 3 ενότητες):  NAI OXI

*Συνολικό (ατομικό ή οικογενειακό) εισόδημα, πίνακας Γ2 (οικον. έτος 2014) [στην περίπτωση που δεν ήσουν υπόχρεος υποβολής Φορολογικής Δήλωσης, δήλωσε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας]:

Συνολικό Εισόδημα του πινάκα Γ2. Δείτε το παράδειγμα της εικόνας.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε προηγούμενο Voucher εισάγετε τον τίτλο του:

Βιογραφικό:

captchaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone