Συμπληρώστε την αίτηση για δήλωση επιθυμίας συμμετοχής σας στο νέο Voucher

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

*Επώνυμο:

*Όνομα:

*Όνομα πατρός:

*Ημερομηνία γέννησης (μέρα / μήνας / έτος):

*Ηλικία:

*Ένταξη σε Ειδική Ομάδα του Πληθυσμού:

*Αριθμ. Δελτ. Ταυτοτ. / Διαβατηρίου:

*ΑΜΚΑ:

*Α.Φ.Μ.:

*ΔΟΥ:

*Αριθ. Κάρτας ΟΑΕΔ:

Ο αριθμός δελτίου ανεργίας,χωρίς κενούς χαρακτήρες, μόνο ψηφία. Δείτε το παράδειγμα της εικόνας.

*Ημ/νια έκδοσης κάρτας ΟΑΕΔ:

*Οδός:

*Αριθμός:

*Δήμος:

*Τ.Κ.:

Τηλέφωνο (σταθερό):

*Κινητό τηλέφωνο:

*Email:

Πόλη που θέλεις να καταρτισθείς :

*Εκπαιδευτικό επίπεδο:

*Πιστοποίηση ΟΕΚΚ:

*Ειδικότητα:

Σχολή/ Τμήμα: [αφορά σε αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ]:

*Επαγγελματική Άδεια:

*Βεβαίωση Προϋπηρεσίας:

*Έτη Προϋπηρεσίας:

*Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό),(οικον. έτος 2015) :

Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα. Δείτε το παράδειγμα της εικόνας.

*IBAN Tραπεζικού λογαριασμού:

Βιογραφικό:

captchaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone