Καταχώρησε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σου που έλαβες απο το πληροφοριακό σύστημα και μάθε αμέσως αν έχεις επιλεγεί, μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Εισαγωγή ΚΑΥΑΣ:

Αν δεν γνωρίζεις τον κωδικό ΚΑΥΑΣ μπορείς να καταχωρήσεις τον αριθμό της κάρτας ανεργίας σου.

*Αριθ. Κάρτας ΟΑΕΔ:

Ο αριθμός δελτίου ανεργίας,χωρίς κενούς χαρακτήρες, μόνο ψηφία. Δείτε το παράδειγμα της εικόνας.

*Επώνυμο:

*Όνομα:

*Όνομα πατρός:

*Ημερομηνία γέννησης (μέρα / μήνας / έτος):

Τηλέφωνο (σταθερό):

*Κινητό τηλέφωνο:

*Email:

*Εκπαιδευτικό επίπεδο:

Πόλη που θέλεις να καταρτισθείς :

Επιθυμητές θέσεις εργασίας:

Πρώτη επιλογή:

Δεύτερη επιλογή:

Τρίτη επιλογή:

Βιογραφικό:

captcha

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone