“Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση”

Πρόγραμμα Ανέργων από 29 έως 64 ετών του ΟΑΕΔ με τίτλο: “Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με  Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση”

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone