Βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014

Σας ενημερώνουμε ότι oι βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014 του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ.

Για να εκτυπώσετε την βεβαίωση σας μπορείτε να πατήσετε στο παρακάτω link

Βεβαιώσεις 2014

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone