Συμπληρώστε την αίτηση δήλωσης επιθυμίας συμμετοχής της επιχείρησής σας στο voucher

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

*ΕΠΩΝΥΜΙΑ

*ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

*ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κ.Α.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

*ΑΦΜ / ΔΟΥ

*ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (με βάση την ΑΠΔ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

*Οδός:

*Αριθμός:

*Δήμος:

*Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

Fax:

*Email:

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

*Επώνυμο:

*Όνομα:

*Τηλέφωνο εργασίας:

*Κινητό τηλέφωνο:

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ

Ο αριθμός ασκουμένων που μπορεί η επιχείρηση σας να δεχθεί είναι:
i) αν απασχολείτε 0-4 άτομα μπορείτε να υποδεχθείτε για πρακτική 1 άτομο
ii) αν απασχολείτε 5+ άτομα, μπορείτε να υποδεχθείτε για πρακτική έως το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

*Ειδικότητα/ Θέση Ασκούμενου:

*Εκπαιδευτικό Επίπεδο:

*Αριθμός Ατόμων:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on RedditDigg thisEmail this to someone